ΦΩΤΟ-ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΏΝ ΞΑΝΘΗΣ 2014)